اخبار برگزیده

پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عادي
پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عادي در 59 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc
دسته بنديروانشناسي
بازديد ها0
فرمت فايلdoc
حجم فايل35 کيلو بايت
تعداد صفحات فايل59
پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عاديفروشنده فايل


کد کاربري 1046کاربر

پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عادي در 59 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc
فهرست مطالبکليات موضوع تحقيق
11: مقدمه
21 بيان مسئله
31: هدف تحقيق
41: فرضيه‌هاي تحقيق
51: روش تحقيق
61: جامعه آماري
71: نمونه و نحوه گزينش
81: ابزار جمع‌آوري اطلاعات
91: روش آماري
101: اهميت و ضرورت تحقيق
111: محدوديتها
121: تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
درونگرايي – برونگرايي
با ثبات هيجاني – بي‌ثبات هيجاني
موفقيت در آزمون استعدادهاي درخشان
تيزهوش موفق پيش آموز
تيزهوش ناموفق کم آموز
تيزهوشان سر آمد
نابغه
تيز هوش و با استعداد
پراکندگي تيزهوشان در اجتماع
پراکندگي جنسي
تعريف هوش
نظريه روان شناسان شناختي درباره هوش
نظريه رشد شناختي پياژه
نظريه شناختي کرول درباره هوش
بهره هوشي
مقايسه شغلي تيزهوشان و افرادي عادي
1 نقش تيز هوش در فعاليت‌هاي اجتماعي
2 نقش تيز هوش در توسعه اقتصادي
3 نقش تيزهوش در رهبر و سياست گذاري مملکتي
4 نقش تيز هوش در امنيت ثابت و بقاي اجتماعي
5 نقش تيزهوش در تعالي فرهنگي
6 نقش تيزهوشان در حيثيت جهاني ممالک
پيامدهاي اجتماعي و عدم توجه به تيزهوش
بررسي نظام انگيزشي تيزهوشان
مسائل انگيزشي
11: مقدمهشتاب دنياي فرا صنعتي امروز هر لحظه افزايش مي‌يابد، انسان هر روز راه و روش‌هاي تکنولوژي پيشرفته‌اي براي انجام اغلب کارهاي خود مي‌يابد و آنها را با صرف انرژي و سرمايه کمتري به انجام مي‌رساند و به اين ترتيب سطح رفاه مادي زندگي خويش را بهبود ميبخشد – با استفاده از روش‌هاي علمي کاري که قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت کارشان ده‌ها مغز انسان بود، اکنون توسط يکي دو نفر در زماني بسيار کوتاه به انجام مي‌رسد. امروزه با استفاده از تکنولوژي جديد يک انساني از يک تار زمين مقدار محصولي را به دست مي آورد، که در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها تار به دست مي آورند. همين است. اوضاع در عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه‌هاي زندگي بشر در دنيا پيچيده امروز که شاهد رقابت‌هاي بسيار فشرده جوامع مختلف در دستيابي به تکنولوژي برتر به مثابه منبع اصلي قدرت هستيم، و اگر، از گرانبهاترين سرمايه‌هاي هر جامعه و ملتي هستند، اينک جامعه‌ها پيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهاني که در آن زندگي مي‌کنيم پيچيده‌تر مي‌شود، نيازمند به شناسايي و پرورش ذهن‌هاي خلاق و آفريننده بيشتر و تحقيقات مربوط به تيزهوشي و خلاقيت از مهمترين مسائل در قلمرو روان شناسي آموزشگاهي بوده است.[1]با توجه به اينکه دنيا روز به روز پيچيده تر مي‌شود و تکنولوژي با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهاي رباتيک پاي به عرصه حيات بشري مي‌گذارند و لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي هم به شيوه‌هاي بي‌سابقه فراگير شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تيزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگي فرهنگي خواهد شد، پس بايد بچه‌ها را به نوعي تربيت کنيم که از حداکثر ظرفيت هوش خويش بهره‌مند شوند تا در آينده قادر باشند خود و جامعه صنعتي شان را اداره کنند.[2] دنياي امروز به اين نتيجه رسيده است که اگر چه تيزهوشان  از اهميت بسيار برخوردارند و درست است که انسان‌ها براي ادامه حيات مطلوب خود نيازمند بهره‌گيري از حداکثر ظرفيت هوش خويش هستند، اما در آينده کشورهاي قدرتمند و جوامع پيشرو، جوامعي هستند که به منابع قدرت بيشتري دسترسي داشته باشند و منبع اصلي قدرت يعني تکنولوژي جديد و برتر به بيان ديگر در دهه اول سال 2000 کشوري که بتواند به تکنولوژي برتر مسلح شود، غني‌تر و قوي‌تر خواهد بود. بنابراين، شايسته است که از ميان افراد تيز هوش جامعه، نوجوانان و جواناني را انتخاب و تربيت کنيم . که داراي قابليت‌هاي آموزشي، آفرينش علمي و هنري هستند. همچنين ، زمينه تفکر و اگر براي آنان فراهم کنيم تا با اختراعات و نوآوري هايشان جامعه آموزش‌هاي ويژه  براي دانش‌آموزاني است که داراي توانايي‌هايي و استعدادهاي برتري هستند.[3]اولين تحقيق منظم و جدي در زمينه کودکان تيزهوش توسط ترمن انجام گرفت که وي بر ين باور نادرست که کودک تيزهوش داراي شخصيت بيمار و رنجور است و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان کشيد. ترمن با بررسي طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داده که کودکان تيزهوش داراي ويژگي‌هاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان کشيد. تر من با بري طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داد که کودکان تيزهوش داراي ويژگيهاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ مشکلات رواني در وضعيت مطلوبي قرار دارند.[4]در حال حاضر مطرح مي شود که کودکان تيزهوش داراي رشد اجتماعي بالاتري مي‌باشند و در محور برون گرايي از مقادير بالاتري برخوردارند.[5]از اين رو، در تحقيق فوق به مقايسه نيمرخ شخصيتي کودکان تيزهوش و عادي مي پردازيم و ميزان درونگرايي – برونگرايي و همچنين محور با ثبات بي‌ثبات هيجاني را در افراد تيزهوش و عادي مورد مقايسه قرار مي دهيم.21 بيان مسئلهابهامات گوناگوني در زمينه عوامل تشکيل دهنده، هوش وجود دارد. اين وضعيت به جنبه‌هاي شخصيتي نيز اشاره مي نمايد که ما هنوز نيز در شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر هوش بهر با محدوديت روبرو مي‌باشيم ضعف در خلا نظر فوق مي‌تواند احساس مساله تحقيق را بارز کند که اين خلا نظري در عوامل شخصيتي موثر بر هوش / هوشبهر/ جاي دارد ولي با بررسي دقيق‌تر مساله تحقيق بايد آن را محدود کرده و آنگاه فقط به عوامل شخصيتي موثر به هوشبهر جاي دارد ولي با بررسي موثر بر هوش تاکيد کنيم. از اين رو مسئله تحقيق اينگونه عنوان مي‌شود که آيا بين عوام شخصيتي و هوش بهر ارتباط معني داري وجود دارد يا خير ؟ بنا بر اين سوالات پژوهش زير به شرح زير عنوان مي‌شوند:         آيا نيمرخ رواني با هوش بهر در ارتباط مي‌باشد يا خير؟         آيا افراد تيزهوش در مقايسه با افراد با هوش معمولي از نيمرخ رواني متفاوتي برخوردارند؟         آيا افراد تيز هوش در مقايسه با ديگران از ميزان برونگرايي روانگرايي متفاوتي برخوردارند؟         آيا افراد تيزهوش در مقايسه با ديگران از ميزان ثبات بي‌ثبات هيجاني متفاوتي برخوردارند؟31: هدف تحقيقهدف اين تحقيق در حيطه تحقيقات بنيادي يا ناب جاي مي‌گيرد.زيرا که به شناسايي روابط بين متغيرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرايي پديده‌هاي پاسخ دهد. از آنجايي که در اين تحقيق فرضيه به صورت قياسي عنوان شده‌اند و هدف اين تحقيقب نظريه در زمينه روابط بين هوش و ويژگي‌هاي شخصيتي مي باشد، مي‌توان  هدف تحقيق را در حيطه تحقيقات بنيادي قرار داد. بنابراين، هدف اين تحقيق به توصيف رابطه جزيي بين نيمرخ رواني افراد تيزهوش مي‌پردازد و از اين طريق به شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر تيزهوشي پي برد. تا بتوانيم ارتباط  بين تيزهوشي و برونگرايي درونگرايي و همچنين با ثبات هيجاني بي‌ثبات هيجاني را توصيف، تبيين، کنترل و پيش بيني نماييم.41: فرضيه‌هاي تحقيقفرضيه‌هاي اين تحقيق که به صورت فرض خلاق يا مقابل بدون جهت تدوين شده‌اند به شرح زير مي باشند:         ميزان درونگرايي برونگرايي افراد هوش دي عادي متفاوت است.         ميزان بي‌ثبات هيجاني با ثبات هيجاني افراد تيزهوش با افراد عادي متفاوت  است.51: روش تحقيقروش اين تحقيق در حيطه تحقيقات توصيفي جاي مي‌گيرد. در زماني که دستکاري مستقيم متغير مستقل صورت نميگيرد، با تحقيقات آزمايشي سرو کار نداريم، بلکه مفروضات تحقيقات توصيفي يا اکتشافي مطرح مي‌شود.[6] در تحقيقات توصيفي روش‌هايي از قبيل زمينه‌يابي يا پيمايشي، تاريخي، قوم شناسي و علي مقايسه‌اي قرار مي گيرد.اما عده‌اي اعتقاد دارند که روش تحقيق علي مقايسه‌اي نيز زير مجموع از تحقيقات پيمايشي را در بردارد. در اين تحقيق روش علي – مقايسه‌‌اي را به کار ‌ايم زيرا با مقايسه مقادير متغير مستقل سعي شده است تا به رابطه علي دست يابيم و توان دستکاري مستقيم متغير مستقل را نداريم. ابزار تحقيقات علي مقايسه‌اي در اکثر اوقات پرسشنامه است.71: نمونه و نحوه گزينشنمونه اين تحقيق به دو گروه کودکان عادي و تيز هوش تقسيم مي‌شود. کودکان تيز هوش کودکاني هستند که در مدارس استعدادهاي درخشان و آموزش کودکان استثنايي ثبت نام کرده‌اند و در حال حاضر مشغول تحصيل مي‌باشند. با توجه به فهرست مدارس استعدادها درخشان در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران دو مدرسه استعدادهاي درخشان انتخاب شدند و از هر مدرسه حجم نمونه‌هاي 50 نفر گزينش گرديد. بنابراين، 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان کودکان تيز هوش از مدارس فوق گزينش شدند و اين وضعيت در زمينه مدارس عادي نيز مصداق ميکرد و از بين مدارس روزانه پسرانه نظام قديم شهر تهران نيز دو مدرسه و از هر مدرسه 50 نفر به حکم قرعه انتخاب گرديد که در مجموع 200 نفر را در بر مي‌گرفت.81: ابزار جمع‌آوري اطلاعاتپيترهانس يورگنا، آيزنگ، وسيله ابزاري معتبر را براي شناسايي نيمرخ شخصيتي ابداع نموده است. وي يک امتحان 72 سوالي را تدوين کرده است که داراي سه محور مي‌باشد. محور اول، شناسايي ميزان دروغ گويي تاکيد مي‌کند. محور دوم به شناسايي متغير درونگرايي – برونگرايي مي‌پردازد و محور سوم ثبات هيجاني  را مي‌سنجد. آزمون فوق در حيطه آزمونهاي عيني دو گزينه‌اي جاي گرفته است که داراي اعتبار و پايايي بالايي است.[7] در تفسير نمره گذاري و اجراي آزمون فوق با شرايط يکساني سر و کار داريم و مي توانيم ابزار داريم که ابزار اين تحقيق داراي شرايط استاندارد است. اين آزمون توسط دکتر براهني و همکاران به فارسي ترجمه شده است و هنجاريابي گرديده است. نمونه‌اي از آزمون فوق در پيوست موجود است.91: روش آماريجهت تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها چون داده‌ها بصورت مقوله‌اي طبقه بندي شده‌اند از مدل آماري آزمون  استفاده شده است.


101: اهميت و ضرورت تحقيقاجراي اينگونه تحقيقات که جهت شناسايي نيمرخ رواني افراد تيز هوش و عادي انجام مي‌گيرد، مي‌تواند گره گشاي پژوهشگران و برنامه ريزان در زمينه‌هاي آموزي باشد زيرا که کودکان تيزهوش داراي ويژگيهاي خاص خود ميباشند و در ارائه آموزش هاي ويژه بايد ويژگيهاي فراگير يا دانش آموز را در نظر گيريم.بنابراين، اجراي اينگونه تحقيقات که شناخت کاملي را نسبت به ويژگيهاي شخصيتي افراد تيزهوش فراهم مي‌سازد، اطلاعات تجربي و مفيدي را براي برنامه ريزان آموزشي و روانشناسان پرورشي فراهم مي‌سازد. از ديگر فوايد اين تحقيق مي توان به برقراري پل‌هاي ارتباطي بين نظام‌هاي علم روان شناختي اشاره کرد. از طريق اجراي اينگونه پل‌هاي ارتباطي زمينه برايب اطلاعات بيشتر و انسجام هر چه فراوان‌ تر يافته‌هاي روان شناختي بدست مي آيد که اين وضعيت مي تواند ضعف در سطح نظري منعشده در علم روان شناسي را بر طرف کند. لازم به ذکر است که شناسايي ويژگيهاي شخصيتي افراد تيزهوش از دير باز مورد توجه پژوهشگران و برنامه ريزان بوده و از فوايد و اهميت فزاينده‌اي برخوردار مي‌باشد. کشوري که بر تعالي، توسعه ، بقا، امنيت ، هويت و حيثيت جهاني خود اهميت مي‌دهد، فضيلتي را پي مي‌گيرد که زمنيه‌هاي آن را وجود منابع انساني غني، پايه‌ ريز مي‌نمايد. توجه به منابع انساني و توسعه آن، مستلزم ع نايت ويژه به استعدادها و نيروهاي درخشان و نخبگان جامعه است. در واقع توانايي‌هاي سرشار و قابليت‌هاي مي‌يابد و موجب پيشرفت‌هاي وسيع و فراگير علمي،  تکنولوژيکي، براي معضلات پيچيده در زمينه‌هاي مانند حفظ محيط زيست، حقوق بشر، تسليحات هسته اي، انرژي، بازرگاني و تجارت جهاني و . . . . ارائه مي‌دهد. گستره، توجه به تيزهوشان، آنچنان افزايش يافته که هر کشور در حال رشدي جهان سوم که اميد و حداقل توسعه را در سر مي پروراند، به نوعي، خويش را در اين کاروان جهاني چنين استعدادهاي درخشان و نخبگان جاي داده است. پرورش استعدادها، همانند نقد معادن کشور است واني که اين استعدادها را نقد مي کننداني هستند که آب را مهار مي‌کنند. و سد مي‌زنند، اين جامعه است که از آن سد بايد خوب استفاده کند پرورش استعداد ها آثارش به هم مردم بازگشت دارد و اما اگر يک معدن را الان استخراج نکنيم، بعدا ميتوان استخراج نمود ولي يک نفر که مي‌تواند در يک مقطع زماني بازدهي مشخصي داشته باشد، اگر از او استفاده نشود، فرصت از دست مي‌رود.[8]انتظار مي رود مشکلات بيشماري که هر جامه با آن مواجه است توسط افراد تيزهوش و خلاق حل مي‌شود، زيرا افراد تيزهوش، با توجه به توانايي‌هاي خود قادر هستند پيچيدگي‌هاي مشکلات را درک کرده و براي حل آن، با توجه به جنبه‌هاي مختلف، ارائه طريق بنمايد. آنان مشاهده کنندگان دقيقي هستند که جواب سوالات فراوان خود را پس از بررسي منطقي مي پذيرند.کشف استعدادها و رفتارهاي خلاق در افراد همواره يکي از آرزوهاي بشر در همه زمان‌ها بوده است. با پيشرفت علوم و تکنولوژي، تحقق اين آرزو و گر چه امکان بيشتري يافته است، در عين حال مخاطره آميز تر شده است. روش‌هايي که براي شناسايي استعدادها درخشان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، متعدد است. با وجود اين، بسياري از آنها در جريان عمل موفق نيستند يکي از اين روشها، در نظام آموزشي کشور ما برگزاري کنکور ورودي سراسر با توجه به پاره‌اي شرايط مي‌باشد. از طريق اين شناسايي و ورود آنان به مراکز استعدادهاي درخشان مي‌باشد.بنا براين، تحقيق در پي آن است که عوامل موثر در ميزان  موفقيت دانش‌آموزان در اين آزمون را بررسي کند، با عنايت به اينکه عوامل مختلفي از جمله عوامل ژنتيکي IQ، عوامل شخصي، عوامل اجتماعي، عوامل آموزشي، عوامل اقتصادي، و . . . .، در ميزان اين موفقيت قطعات موثر مي‌باشد، اما از آنجايي که در جريان هر پژوهش پرداختن به عوام متعدد امکان پذير نيست، لذا از عوامل شخصي انگيزه تحصيلي، از عوامل آموزشي روش تدريس معلمان از عوامل اقتصادي سطح رفاه خانواده بررسي مي‌شود.


پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عادي

کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی)کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) کودکان کم توان یادگیری،نابینا و کم مقیاس هوش و درخواست راهنمایی تنها در قسمت تماس با من درخواست خود را قرار دهید شخصیت: MMPI فرم بلند shMMPI A وBآزمون شخصیت نوع آزمون تجدید نظر شده بررسی مقايسه ای تحول نظريه ذهن در دانش آموزان با ناتوانی يادگيری و دانش آموزان عادی   روانشناسی جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد18 اثر برنامه آموزش والدین بر استرس و خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به اتیسم 90 اعتباریابی خصیصه دقت در جزییات در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی بر 209 بررسی رشد قضاوت اخلاقی نوجوانان تیزهوش و مقایسه آنان با نوجوانان عادی توانمند سازی اجتماعی و فرهنگی · اتیسم · پروژه · مواد و متالورژی · انتخاب پروژه 

پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عادي

پروژه بررسي مقايسه کودکان تيز هوش از نظر شخصيت با کودکان عادي

 

کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی)

روانشناسی - جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها